POGOJI NAGRADNIH IGER

  1. Splošna določila

Organizator nagradnih iger je podjetje Enikam d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 118, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), davčna številka: SI15361454, matična številka: 6739946000. Nagradna igra se oragnizira z namenom promocije spletne trgovine Enikam.si ter izdelkov Oroxid in Oxilver. Financirana je izključno s strani organizatorja.

Nagradne igre bodo potekale na Facebook profilu: https://www.facebook.com/people/Enikam-Slovenija/100059272547852/ in Instagram profilu https://www.instagram.com/enikamslovenija/.

Vsem sodelujočim svetujemo, da si skrbno preberejo splošne pogoje in pravila nagradnih iger.  S sodelovanjem v nagradni igri se smatra, da so sodelujoči seznanjeni in se strinjajo s pogoji in pravili nagradnih iger.

  1. Pogoji sodelovanja

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči brezpogojno sprejema pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Nakup izdelkov v spletni trgovini Enikam.si, ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe starejše od 18. let, ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji in imajo odprt osebni profil na spletnem portalu Facebook in Instagram. V nagradni igri, ki jo organizira spletna trgovina Enikam.si, ne smejo sodelovati zaposleni v spletni Enikam.si ali njihovi ožji družinski člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Zamenjava nagrade za gotovino ni možna.

  1. Potek nagradne igre in žrebanje

Nagradno žrebanje bo izvedeno na dan zaključka nagradne igre na sedežu podjetja organizatorja, kjer bo med vsemi sodelujočimi izžreban nagrajenec/nagrajenci. Žrebanje ni javno. Žrebanje in rezultati so dokončni in nanje ni možna pritožba.

Žrebanje poteka v prostorih organizatorja  v navzočnosti komisije, ki jo sestavljajo tri osebe, zaposlene pri organizatorju. Žreb bo naključen iz nabora vseh sodelujočih, ki bodo v primeru nagradnih vprašanj oddali oziroma objavili pravilen odgovor s ključno besedo najkasneje do roka, navedenega pri posamezni nagradni igri. Žrebanje ni javno. Zapisnik se hrani pri organizatorju. Zmagovalec je lahko nagrajen le enkrat na posamezno nagradno igro.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi pod objavo o nagradni igra na Facebook profilu https://www.facebook.com/people/Enikam-Slovenija/100059272547852/ ali Instagram profilu https://www.instagram.com/enikamslovenija/. Nagrajenec bo objavljen najkasneje v petih dneh po žrebanju nagrad.

Nagrajencu pripada nagrada, ki je predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Facebook profilu https://www.facebook.com/people/Enikam-Slovenija/100059272547852/ ali Instagram profilu https://www.instagram.com/enikamslovenija/, kjer nagradna igra poteka.

  1. Prevzem nagrad

Nagrado organizator pošlje po pošti na naslov, ki ga navede nagrajenec, in kot izjava o prevzemu nagrade šteje potrdilo o vročitvi. Stroške pošiljanja krije organizator.

 

Če nagrajenec želi prejeti nagrado, mora v roku 14 dneh organizatorju posredovati natančne osebne podatke: Facebook in/ali Instagram uporabniško ime, ime in priimek, naslov in telefonsko številko.

Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade ni mogoča.

V primeru, da nagrajenec v 14-dnevnem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

Organizator ni obvezan odgovarjati na zahteve tistih, ki svojih osebnih podatkov niso pravočasno posredovali.

  1. Plačilo davkov

Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 €.

  1. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

  1. Odgovornost

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k nagradni igri strinja. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. V tem primeru se zavezuje, da bo o tem preko Facebook in/ali Instagram profila obvestil udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabne mreže Facebook in Instagram ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev.

Facebook je popolnoma prost vseh odgovornosti v zvezi z izvedbo nagradne igre in vseh aktivnosti, ki iz nje izvirajo.

  1. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade v skladu z veljavnimi predpisi.

Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

 

Ljubljana, 3.11.2021